Sårbarhet

0

En känsla i ordet som kan både stärka oss och göra oss tillfälligt rädd då det gör oss just det, sårbara.

Jag hörde ordet inom mig och bad mina guider att utveckla mer andemeningen i deras budskap jag upplevde att dom ville upplysa hur dom såg på ordet.

Guiderna ger mig känslor om hur vi gör oss svaga direkt vi upplever oss sårbara, och jag frågar i sinnet, hur vi kan hjälpa oss själva med vår egen sårbarhet?

Jag får direkt känslan av att vi gör oss lamslagna, och vi har svårt att ta oss iväg från känslan och det gör att vi lär oss att undvika att uppleva vår egen sårbarhet, och vi flyr gärna andras sårbarhet då det blir obekvämt inom oss själva.

Vi ska undvika direkt fara som gör oss sårbara, och vi ska lyssna på våra signaler när vi möter människor eller situationer som triggar igång vår sårbarhet inom oss. Det är våra inre varningssignaler, men vi människor har tagit detta till en helt ny nivå.

Vi blottar inte oss själva för varandra för vi är rädda för att bli ett offer då vi blottlägger vår sårbarhet, och det har medfört att vi väljer att ursäkta oss med att det är okey med vita lögner.

Jag får frågan, hur kan du få dig själv stark inom dig själv med att dölja dig själv för andra då du går runt och är rädd för att vara i sanning inom dig själv.

Du hindrar dig själv, för rädslan att du inte kan lita på människor.

Du väljer att leva i rädsla för att inte blottlägga dig men det har ändå gjort dig sårbar, för rädslan att någon ska avslöja dig gör dig sårbar.

Vi önskar att ni ska acceptera er själva som dom ni är, lära er i djupet att älska er själva, se era livssteg som mirakel i ert eget liv och låta er själva växa från vart era fotsulor hamnar på jorden från födseln.

Vi ser er som solrosor som växer från den jord där ni landade som små frön, och vi ser er utforska er värld utifrån era rötter i jorden.

Ni försöker hitta en ny jord än den ni föddes i och gör er mer sårbar än om ni accepterade era gåvor och talanger som ni kom med till denna jord.

Vi önskar att ni använder er av det ni fick när ni kom till denna jord och utforskar den, och låter er läka och vara sann inom er själva så är sårbarhet ett minne blott och blir en starkt intuitiv känsla, istället för en varningssignal som är aktiv jämt.

Alla behöver en sommarhetta eller storm som skapar starkare rötter, för när ni står i er jord så har ni alla förutsättningar att lyckas med det ni kom ner på jorden för att uträtta på er livs stig.

Illusionen att ni inte kan nå dit ni önskar lamslår er och gör er sårbara. Utforska hur långt ni kan tänja på era gåvor och låt er skaffa kunskap som förhöjer er inre skönhet.

Låt er se eran inre styrka och låt er stå i eran egen inre sinnesfrid då ni inget har dolt inom er själva, detta medför även att ni öppnar många blockeringar inom er själva.

Släpp ut ert sanna jag lev som ni lär.

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke